Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

Budoucnost regenerativní medicíny

V Bratislavě v květnu 2012 proběhla konference na téma Budoucnost regenerativní medicíny. Vystoupili na ní přední světoví odborníci, jejichž vystoupení vám přinášíme v tomto dokumentu.

Číst dál: Budoucnost regenerativní medicíny

Biologie kmenových buněk

Uchovávání pupečníkové krve v krevních bankách

Merlin G. Butler · Jay E. Menitove

Abstrakt

Pupečníková krev je obrovským potenciálním zdrojem primitivních hematopoetických a progenitorových buněk, jež lze využít pro klinické aplikace k rekonstituci hematopoetického systému a/nebo k obnově imunologické funkce u nemocných jedinců, kteří potřebují léčbu. Pupečníkovou krev je možné použít jako alternativní zdroj při transplantaci kostní dřeně a začíná se využívat i v nových oblastech léčby pro pediatrické a dospělé pacienty s hematologickými onemocněními, imunologickými poruchami a specifickými genetickými nemocemi.

Číst dál: Biologie kmenových buněk

Transplantace pupečníkové krve

Transplantace pupečníkové krve se zdá být dobrou možností pro pacienty s MDS bez vhodného dárce kostní dřeně

Podle výsledků analýzy provedené v Japonsku má transplantace pupeční-kové krve s nevhodným dárcem podobné výsledky jako transplantace kostní dřeně s nevhodným dárcem.

Číst dál: Transplantace pupečníkové krve

I souhlas s neodebráním pupečníkové krve by měl být informovaný

Jak nahlížíme na pupečníkovou krev z hlediska práva? Jaký režim se vztahuje na pupečníkovou krev? Vědí oprávněné osoby o této možnosti a činí svá rozhodnutí ohledně tohoto vědomě?

Má se za to, že pupečníková krev patří dítěti. Vzhledem k tomu, že k jejímu odběru, zpracování a případnému následnému uskladnění dochází v nejútlejším věku dítěte, rozhodují o tomto rodiče jako jeho zákonní zástupci. Ti se musí o tomto dohodnout.

Číst dál: I souhlas s neodebráním pupečníkové krve by měl být informovaný

Kontraindikace při léčebném použití pupečníkové krve

Jedna z nejčastějších otázek odborné veřejnosti se zaměřuje na přesný přehled diagnóz, kdy není možné použít odebranou pupečníkovou krev dítěte k léčebným účelům. Vyjmenujme si zde nejčastější kontraindikace na straně matky.

Číst dál: Kontraindikace při léčebném použití pupečníkové krve

Unikátní léčba dětské mozkové obrny

Dvouletému slovenskému chlapečkovi s dětskou mozkovou obrnou byla transfúzí podána jeho vlastní pupečníková krev.

Jde o unikátní zákrok, kter‎ý se uskutečnil v létě 2011. Poprvé byla na Slovensku vydána vlastní pupečníková krev na experimentální léčbu v oblasti tzv. regenerativní medicíny. Informaci zveřejnilo občanské sdružení Slovensk‎ý register placentárních krvetvorných buněk, Eurocord-Slovakia.

Číst dál: Unikátní léčba dětské mozkové obrny

Jste zde: Domů Pro odborníky
www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org