Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

Onemocnění

Pupečníkovou krev si spojujeme především s léčbou velmi závažných onemocnění. Často však dochází mezi rodiči, ale i odborníky k řadě mylných přesvědčení o léčbě prostřednictvím transplantace pupečníkové krve. Dříve, než se budeme zabývat konkrétními onemocněními, objasněme si základní problémy.

Pokud chceme porozumět na co a jak se používají kmenové buňky z pupečníkové krve, musíme začít rozlišovat několik skutečností.

Nejprve je třeba rozlišovat, co je to běžná léčba a co patří k výzkumu a experimentální léčbě. Potom se velmi snadno vyhneme mylným přesvědčením, která z pupečníkové krve činí všelék.

Dalším velkým omylem je přesvědčení, že vlastní pupečníkovou krev je možné použít stejně, jako pupečníkovou krev sourozence nebo anonymního dárce, ba dokonce je považována za "lepší", protože je naprosto shodná.

Situace v léčbě je však daleko složitější. To, že u vlastní pupečníkové krve není třeba řešit shodu, je na jedné straně výhodou, na druhé straně je využití limitováno okruhem diagnóz, při kterých je možné vlastní pupečníkovou krev použít. U řady chorob totiž léčebný efekt spočívá především v tom, že v organismu "zvítězí cizí kmenové buňky"

Ačkoliv je toto vysvětlení velmi zjednodušené, mělo by nám pomoci pochopit, proč jsou důležité a zdaleka ne o nic "horší" kmenové buňky od sourozence nebo anonymního dárce, a proč se do jisté míry liší sezam diagnóz léčitelných pupečníkovou krví od sourozence a anonymního dárce, od seznamu onemocnění léčitelných vlastní pupečníkovou krví.

Nicméně stále je třeba mít na vědomí, že současná medicína nezná jiný, stejně bezpečný, nezatěžující a bezbolestný způsob, jak získat kmenové buňky k případné léčbě, jako je právě odběr pupečníkové krve.

Jste zde: Domů Onemocnění
www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org