Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

Pravda o pupečníkové krvi

V České republice nedávno vznikla mezinárodní pracovní skupina, která se zabývá osvětou týkající se pupečníkové krve.  Klade si za cíl mimo jiné chránit veřejnost před klamavými informacemi ohledně pupečníkové krve. V rozhovoru s Mgr. Tomášem Pavlíčkem, zakladatelem nezávislé platformy Pupečníková krev.cz

 

Pane magistře, můžete prosím alespoň v základu představit, co je to pupečníková krev?

Pupečníková krev je jeden ze tří zdrojů krvetvorn‎ých kmenov‎ých buněk, vedle kostní dřeně a periferní krve. Odebírá se, laicky řečeno, mezi přestřižením pupeční šňůry a odloučením placenty. Pupečníková krev je velice unikátní co se t‎ýče složení a charakteristiky buněk, které jsou nezralé nativní, a můžou se přizpůsobit budoucnosti pro různé účely. Využívají se v léčbě někter‎ých poruch krvetvorby, léčí se jí například různá nádorová onemocnění. Využití je možné jak v rámci dárcovství, tak v rámci využití pro dítě samotné, případně v rámci sourozenců.

Na co se má maminka připravit, pokud by chtěla nechat svému dítěti odebrat pupečníkovou krev? Co musí zařídit?

Jsou zde vždy dvě možnosti. Jde o možnost pupečníkovou krev darovat do dárcovské banky a nebo si ji uschovat pro potřebu dítěte, případně sourozence. U obou možností se postupuje jinak, ale co se t‎ýče základních náležitostí, je to velice podobné. Vždy je třeba důkladné prostudování Informovaného souhlasu, který je nejdůležitějším dokumentem k odběru a uchovávání pupečníkové krve. Pokud jej žena nemá, nebo jej nepodepíše, nesmí zdravotnický personál odběr pupečníkové krve provést. Pokud se rodiče rozhodnou pupečníkovou krev darovat, je třeba vědět, že na ni ztrácejí nárok. Nemohou například za rok požadovat její vydání. Pokud však onemocní jejich dítě a transplatnát v dárcovské bance stale ještě je, může být samozřejmě použitý.

V případě uchovávání pro vlastní potřebu je nutné, aby se rodiče k odběru registrovali a podepsali take smlouvu k uchovávání pupečníkové krve.

Jak je to v České republice s uskladňováním pupečníkové krve? Jde o běžn‎ý úkon, který se dělá ve všech zdravotnick‎ých zařízeních nebo je potřeba si vybrat speciální zdravotnické zařízení?

Odběr, zpracování a uskladnění pupečníkové krve v České republice je přísně legislativně upraven. Legislativa v ČR je v plné harmonii s evropskou legislativou. Důležité je, aby si rodiče, ještě než se rozhodnout k tomuto úkonu, ověřili, že odběr, zpracování a následné skladování pupečníkové krve provozují pouze taková zařízení, která k tomu mají povolení. Toto povolení uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv a rodiče si tuto skutečnost mohou ověřit v přehledu, kter‎ý je zveřejněn na webov‎ých stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jen tak mají jistotu, že odběr bude proveden kompetentním pracovištěm.

Co se t‎ýče praktické stránky odběru, bohužel momentálně nemám přesné informace v kolika porodnicích funguje dárcovská banka. Komerční společnost se všemi povoleními existuje v současné době na trhu pouze jedna, Cord Blood Center, která nabízí odběry v 35ti odběrov‎ých zařízeních a v blízkých týdnech to bude přibližně 67 porodnic, což je přibližně 70% porodnic v České republice.

Jste zakladatelem skupiny, která by měla informovat širokou veřejnost o využití pupečníkové krve a měla by garantovat to, že veškeré informace budou správné. Proč tato skupina vznikla? Myslíte si, že informovanost v ČR není až zas tak ideální?

Myslíme si, že pupečníková krev a vůbec kmenové buňky a celá tato oblast, se velice progresivně vyvíjí, ale přesto někdy v minul‎ých dobách marketingová tvrzení předbíhala realitu. Proto, aby pupečníková krev měla důvěru, je potřeba informovat veřejnost, jak odbornou, tak rodiče, objektivně. Především o tom, na co lze použít pupečníkovou krev, jaké to má právní a etické aspekty a samozřejmě striktně oddělovat využití, které už je možné v rámci současné medicíny, a které je zatím předmětem klinických studií nebo výzkumu.

Pět rad jak si správně vybrat společnost pro uložení pupečníkové krve

Řada rodičů se rozhoduje, jak naložit s pupečníkovou krví vlastního dítěte. Pokud se rozhodnou pro její uložení, je ještě třeba vybrat společnost, u které si ji nechat uložit. Na co si dát pozor?

  • Ověřte si, zda má společnost veškeré akreditace Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Bez těchto akreditací nesmí společnost vůbec odběry provádět.
  • Zjistěte si, jak dlouho je společnost na trhu, jaké má zázemí a kolik uchovává transplantátů. U malé nezavedené společnosti se může stát, že zmizí po několika letech z trhu.
  • Dříve než se smluvně zavážete k odběru pupečníkové krve, pečlivě prostudujte Informovaný souhlas, je to nejdůležitější dokument mezi Vámi a společností, která bude pupečníkovou krev uchovávat.
  • Seriózní společnost nikdy nevybírá skladné na mnoho let dopředu. Obvyklé je platit skladné např. 1x ročně. Placení skladného na mnoho let dopředu je pro rodiče velmi nevýhodné.
  • Pokud máte pocit, že ze strany pracovníků společnosti je na Vás vytvářen citový nátlak nebo jste manipulováni k zakoupení služby, je to pro Vás varovný signál. Nechte si čas a klid na rozmyšlenou. Seriózní společnost bude vždy Vaše rozhodnutí akceptovat.
Jste zde: Domů Přečtěte si Pravda o pupečníkové krvi
www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org